Do udziału w Konkursie Filmów Amatorskich, który towarzyszy 8 Przeglądowi Filmów o Górach O! GÓRY 2019, zakwalifikowały się następujące filmy:

  1. ALPY 2018. 30 x 4k, autorstwa Szymona Banaszaka i Tomasza Grzybka,
  2. LADAKH 2018, autorstwa Rafała Janowskiego i Joanny Janowskiej,
  3. LUKOMIR – BOŚBNIACKI KONIEC ŚWIATA, autorstwa Karoliny Winnickiej i Krzysztofa Drąga,
  4. NA SZLAKU, autorstwa Heleny Majdan,
  5. ORSA14, autorstwa Artura Piórkowskiego,
  6. PUSZCZYGÓRKA, autorstwa Heleny Majdan,
  7. TAŃCZĄCY Z GÓRAMI, autorstwa Zbyszka Hrynia,
  8. TATRZAŃSKI BEG POD GÓRĘ, autorstwa Mariana Wiśniewskiego,
  9. TATRZAŃSKIE IMPRESJE, autorstwa Mariana Wiśniewskiego,
  10. W TATRZAŃSKIM ŚNIEGU, W TATRZAŃSKIEJ MGLE – PRZEZ GRZESIA, autorstwa Mariana Wiśniewskiego.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w przyszłorocznym Konkursie Filmów Amatorskich.

Cel konkursu

prezentacja dorobku nieprofesjonalnych twórców filmów oraz wybór najbardziej wartościowych pozycji pod względem merytorycznym, artystycznym i technicznym.

Konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla filmowców amatorów niezwiązanych zawodowo z produkcją filmowo-telewizyjną. Filmy do konkursu można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2019 (decyduje data otrzymania filmu wraz z Formularzem Zgłoszenia Filmu przez Organizatora), na adres: SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, al. Wojska Polskiego 63, IV p., pok. 4/11, 70-476 Szczecin lub e-mailem, na adres: alewandowska.expo@gmail.com

O zakwalifikowaniu filmu do udziału w konkursie decyduje Komisja Konkursowa, której decyzje zostaną ogłoszone 7 lutego 2019 na oficjalnej stronie internetowej 8 Przeglądu Filmów o Górach O! GÓRY 2019: www.ogory.szczecin.pl

Prezentacja filmów konkursowych odbędzie się podczas trwania Przeglądu. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród Laureatom nastąpi 17 lutego 2019 podczas uroczystości zakończenia Przeglądu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zgłaszania filmów do konkursu oraz udziału w konkursie znajdują się poniżej:

W Konkursie atrakcyjne nagrody ufundowali