Konkurs Filmów Amatorskich

Zapraszamy do udziału w KONKURSIE FILMÓW AMATORSKICH O TEMATYCE GÓRSKIEJ, towarzyszącym 6. Przeglądowi Filmów o Górach O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego.

Cel konkursu:

– prezentacja dorobku nieprofesjonalnych twórców filmów oraz wybór najbardziej wartościowych pozycji pod względem merytorycznym, artystycznym i technicznym.

Konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla filmowców amatorów niezwiązanych zawodowo z produkcją filmowo-telewizyjną. Filmy do konkursu można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2017 (decyduje data otrzymania filmu wraz z Formularzem Zgłoszenia Filmu przez Organizatora), na adres: SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, al. Wojska Polskiego 63, IV p., pok. 4/11, 70-476 Szczecin lub e-mailem, na adres: alewandowska.expo@gmail.com

O zakwalifikowaniu filmu do udziału w konkursie decyduje Komisja Konkursowa, której decyzje zostaną ogłoszone 27 stycznia 2017 na oficjalnej stronie internetowej 6. Przeglądu Filmów o Górach O! GÓRY: www.ogory.szczecin.pl      

Prezentacja filmów konkursowych odbędzie się 4 lutego 2017 w godzinach 14.00-15.00 w Kinie zamkowym. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród Laureatom nastąpi 5 lutego 2017 podczas uroczystości zakończenia Przeglądu, w godz. 19:30-19:45.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zgłaszania filmów do konkursu oraz udziału w konkursie znajdują się poniżej:

– Regulaminie Konkursu (do pobrania – kliknij),

– Karcie Zgłoszeniowej (do pobrania – kliknij).

Nagrody publiczności i jury dla autorów filmów amatorskich ufundowało Biuro PodróżyANAWATOUR ze Szczecina