Konkurs Filmów Amatorskich

Informujemy, że do 5 KONKURSU FILMÓW AMATORSKICH,
towarzyszącego 9 Przeglądowi Filmów o Górach O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego
zakwalifikowały się następujące filmy, p. t.:

  • „Alpy 2019. Nadelgrat i Matterhorn”,
  • „Giewont”,
  • „Informatycy, którzy weszli na Elbrus dla Stowarzyszenia Radość z Życia’,
  • „Karkonosze”,
  • „Krzyżne”,
  • „Skałałazka”.

Konkurs Filmów Amatorskich odbędzie się 9.02.2020 (niedziela), w godz. 13.00–15.00 w sali nr 201, I piętro Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, przy ul. 26 Kwietnia 10 w Szczecinie.

Rozstrzygnięcie Konkursu Filmów Amatorskich oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się 9.02.2020 (niedziela), na zakończenie 9 Przeglądu O! GÓRY, około godz. 20.10–20.30. Przypominamy, że warunkiem odebrania nagrody jest osobista obecność na auli, w chwili wręczania nagrody, lub przekazanie do Organizatora, w regulaminowy trybie, stosownego pełnomocnictwa do odbioru nagrody.


Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w tegorocznym 5 Konkursie Filmów Amatorskich.

Cel konkursu

Prezentacja dorobku nieprofesjonalnych twórców filmów oraz wybór najbardziej wartościowych pozycji pod względem merytorycznym, artystycznym i technicznym.

Konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla filmowców amatorów niezwiązanych zawodowo z produkcją filmowo-telewizyjną. Filmy do konkursu można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 22 stycznia 2020 (decyduje data otrzymania filmu wraz z Formularzem Zgłoszenia Filmu przez Organizatora), na adres: SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, al. Wojska Polskiego 63, IV p., pok. 4/11, 70-476 Szczecin lub e-mailem, na adres: alewandowska.expo@gmail.com

O zakwalifikowaniu filmu do udziału w konkursie decyduje Komisja Konkursowa, której decyzje zostaną ogłoszone 30 stycznia 2020 na oficjalnej stronie internetowej 9 Przeglądu Filmów o Górach O! GÓRY 2020: www.ogory.szczecin.pl

Prezentacja filmów konkursowych odbędzie się podczas trwania Przeglądu. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród Laureatom nastąpi 9 lutego 2020 podczas uroczystości zakończenia Przeglądu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zgłaszania filmów do konkursu oraz udziału w konkursie znajdują się poniżej: