Konkurs Filmów Amatorskich 2019

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w przyszłorocznym Konkursie Filmów Amatorskich

Cel konkursu

prezentacja dorobku nieprofesjonalnych twórców filmów oraz wybór najbardziej wartościowych
pozycji pod względem merytorycznym, artystycznym i technicznym.

Konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla filmowców amatorów niezwiązanych zawodowo z produkcją filmowo-telewizyjną. Filmy do konkursu można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2019 (decyduje data otrzymania filmu wraz z Formularzem Zgłoszenia Filmu przez Organizatora), na adres: SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, al. Wojska Polskiego 63, IV p., pok. 4/11, 70-476 Szczecin lub e-mailem, na adres: alewandowska.expo@gmail.com

O zakwalifikowaniu filmu do udziału w konkursie decyduje Komisja Konkursowa, której decyzje zostaną ogłoszone 7 lutego 2019 na oficjalnej stronie internetowej 8 Przeglądu Filmów o Górach O! GÓRY 2019: www.ogory.szczecin.pl

Prezentacja filmów konkursowych odbędzie się podczas trwania Przeglądu. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród Laureatom nastąpi 17 lutego 2019 podczas uroczystości zakończenia Przeglądu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zgłaszania filmów do konkursu oraz udziału w konkursie znajdują się poniżej:

– Regulaminie Konkursu (do pobrania – kliknij),

– Karcie Zgłoszeniowej (do pobrania – kliknij).

W Konkursie atrakcyjne nagrody ufundowali