IX edycja rok 2020

9 Przegląd Filmów o Górach O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego odbył się 30 stycznia 2020-2 lutego 2020 pod Patronatem Honorowym Pana Olgierda Geblewicza – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Pana Piotra Krzystka – Prezydenta Miasta Szczecin, w Partnerstwie z Miastem Gminą Szczecin, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Szczecin, Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie, Książnicą Pomorską w Szczecinie, Elitarnym Klubem Górskim „Leśne Dziadki”, Print Shop oraz Wydziałem Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Podczas Przeglądu:

 • ponad 1000 minut filmów o tematyce górskiej, reprezentujących kinematografię z całego świata,
 • ponad 1500 osób uczestniczących w projekcjach i wydarzeniach towarzyszących Przeglądowi,
 • spotkania z Gośćmi Specjalnymi – wybitnymi ludźmi gór m. in.: Leszkiem Cichym,
 • Krzysztofem Wielickim, Darkiem Załuskim, Aleksandrem Lwowem, Marcinem „Yetim” Tomaszewskim, Marianem Sajnogiem, Renatą Wcisło, Magdą Jończyk,Danutą Piotrowską,
 • 40 rocznica pierwszego, zimowego zdobycia ośmiotysięcznika - Mount Everestu (8848 m n. p. m.), z udziałem uczestników wyprawy – Leszka Cichego, Aleksandra Lwowa,
 • panel dyskusyjny z udziałem Gości Specjalnych, „Każdemu jego Everest”,
 • wręczenie nagrody Elitarnego Klubu Górskiego „Leśne Dziadki”: Za wybitne osiągnięcia górskie i literackie,
 • 5 Konkurs Filmów Amatorskich, w którym prezentowane były amatorskie filmy o tematyce górskiej,
 • koncert Karłowicz Quartet Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie,
 • zawody wspinaczkowe O! GÓRY – Memoriał Tadeusza Piotrowskiego,
 • spotkania z autorami książek,
 • prezentacja fragmentów książek podczas spotkań autorskich,
 • wystawa fotograficzna, „W górach dorastam…”, z udziałem i prelekcją autora zdjęć Janusza Adamskiego,
 • wystawa fotograficzna Danuty Piotrowskiej członka Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Szczecińskiego, „Trolltindene”, połączona z promocją nowej książki,
 • wystawa fotograficzna, „W szerpańskim domu” Magdaleny Jończyk, połączona z prelekcją autorki zdjęć,
 • specjalistyczna księgarnia podróżnicza i górska GÓROTEKA Romana Krukowskiego, promocje najnowszych wydań literatury górskiej oraz archiwaliów,
 • prezentacje stoisk wystawienniczych o tematyce górskiej i szczecińskich klubów górskich,
 • plebiscyt z nagrodami - głosowanie publiczności na najciekawszy film dnia,
 • przedszkole przeglądowe oferujące animacje, gry i zabawy dla najmłodszych,
 • kawiarenka dla uczestników Przeglądu.

Wydarzenia Przeglądu odbywały się w następujących miejscach:

 • 05.02.2020 – Inauguracja wystawy fotograficznej Magdy Jończyk, pt. „W SZERPAŃSKIM DOMU” połączonej z prelekcją autorki zdjęć – skrzydło wschodnie Zamku Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,
 • 05.02.2020 – Zawody Wspinaczkowe O! Góry – Memoriał Tadeusza Piotrowskiego
 • BIG WALL Centrum Wspinaczkowe – ul. Księdza Stanisława Staszica 1, 71-515 Szczecin,
 • 06.02.2020 – Wystawa fotograficzna, pt. „W górach dorastam…”, z udziałem i prelekcją autora zdjęć Janusza Adamskiego – Sala Kolumnowa, Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica, ul. Podgórna 15/16, w Szczecinie,
 • 06.02.2020 – Spotkanie autorskie z Leszkiem Cichym. Opowieści Leszka Cichego, w książce pt. „Gdyby to nie był Everest...” wysłuchał Piotr Trybalski. Spotkanie autorskie, połączone z prelekcją, poprowadzi Tomaszk Cylka – Sala Kolumnowa, Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica, ul. Podgórna 15/16, w Szczecinie,
 • 07 – 09.02.3020 – 9 Przegląd Filmów o Górach O! GÓRY 2020, Aula Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, przy ul. 26 Kwietnia 10 w Szczecinie.

Wydarzenia 9 Przeglądu Filmów o Górach O! GÓRY 2020 adresowane były do: dzieci i młodzież szkolnej, dorosłych i osób starszych. Wydarzenia te odwiedziło ponad 1500 osób (uczestnicy czynni). Odbiorcami pośrednimi byli czytelnicy prasy regionalnej, słuchacze radia i odwiedzający strony internetowe zawierające informacje na temat wydarzenia (szacuje się, że było to blisko 20.000 osób).

Mimo znacznej odległości od gór okazuje się, że mieszkańcy naszego miasta i regionu, statystycznie rzecz ujmując, częściej wypoczywają w górach, uprawiając górską turystykę kwalifikowaną i trekkingi w górach wysokich. Przegląd Filmów o Górach to inicjatywa, która nie tylko promuje turystykę górską, ale jest również okazją do spotkań pasjonatów gór i wszystkich zainteresowanych tematyką górską. Przegląd wprowadza w magiczny świat gór, na piękne szczyty, skąd rozpościerają się zapierające dech widoki. Pogłębia wiedzę o górach, stwarza możliwość integracji różnych środowisk społecznych. Przyczynia się do popularyzacji i rozpowszechniania wiedzy wśród mieszkańców naszego miasta i regionu, dotyczącej oferty edukacyjnej i kulturalnej oraz platformy wymiany wiedzy i doświadczeń - upowszechnianie kultury, w szczególności filmu. Jest odpowiedzią na potrzeby odbiorców naszego miasta i województwa. O wielopłaszczyznowości projektu świadczy możliwość spotkania, wymiany poglądów i doświadczeń różnych grup zawodowych i społecznych zainteresowanych zarówno filmem, wspinaczkąi tematyką górską. Dzięki temu projektowi miasto i region zyskują „nową twarz” – nie tylko miejsca postrzeganego jako ośrodek związany z morzem, ale także otwartego na odległe geograficznie górskie rejony, otwartego na pasje i potrzeby swoich mieszkańców. Przegląd Filmów o Górach O! GÓRY jest przedsięwzięciem powtarzalnym, rok rocznie przyciągającym coraz większą rzeszę uczestników, ma zasięg wojewódzki, jednak uczestniczą w nim także goście z całejPolski.